Minun Turussani


  •  lapset saavat tasa-arvoista ja laadukasta päivähoitoa 
Henkilön Piia Elo kuva.Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta pidetään kiinni, jotta varhaiskasvatus ei kärsi vaihtuvista ja ajoittain ylisuurista ryhmistä. Jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen, jotta elämän ensimmäiset vuodet antavat hyvän pohjan tulevaisuudelle.
  • koululaisista, opiskelijoista ja kouluista pidetään huolta
Turku on monipuolinen sivistyskaupunki, jossa perusta tehdään laadukkaassa perusopetuksessa erilaisia oppijoita tukien. Toisella asteella annetaan mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja arvostetaan sekä ammatillista että lukiokoulutusta. Korkea-asteen koulutus ja tutkimus ovat avain Turun menestykseen myös jatkossa.

Koulurakennusten ei anneta ränsistyä ja yhtään koululaista ei Turussa saa sairastua sisäilmaongelmien takia.
  
  • hyvinvointiyhteiskunnan palveluita arvostetaan 
Turussa jokainen saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelun, jotta voi elää hyvää elämää. Maakuntauudistuksen myötä turkulaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ei heikennetä eikä saatavuutta vaikeuteta.
  
  •  panostetaan hyviin joukkoliikenne- ja pyöräyhteyksiin
Tulevaisuuden kaupunkia ei voi rakentaa yksityisautoilun varaan, sillä sitä ei ympäristömme kestä. Turku pitää rakentaa niin, että kaikkialle on hyvät yhteydet niin joukkoliikenteellä kuin kevyellä liikeenteellä ja uudet asuinalueet rakennetaan näitä kunnioittaen.
 
  • kaikilla asuinalueilla hyvät edellytykset asua ja elää 
Turussa pitää panostaa asuntopolitiikkaan siten, että asuinalueet eivät eriydy toisistaan ja ongelmat kasaannu tiettyihin lähiöihin. Monimuotoisia asumisvaihtoehtoja ja houkuttelevia kouluja ja uusia yhteisöllisiä tiloja tulee rakentaa lähiöihin, joita muuten uhkaa huono-osaisuuden kasaantuminen.

Ei kommentteja: