perjantaina, marraskuuta 27, 2020

Filharmoniselle orkesterille etsittävä nopeasti väistötilat ja uuden musiikkitalon hankesuunnittelu aloitettava alusta

Sdp:n valtuustoryhmä on tyytyväinen kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen palauttaa uuden konserttitalon kaavaesitys uudelleen valmisteltavaksi. Sdp:n valtuustoryhmä on alusta asti pitänyt Itsenäisyydenaukion säilyttämistä puistona kaupunkikuvallisesti tärkeänä ja paikkaa liian ahtaana uudelle konserttitalolle.

Sdp:n valtuustoryhmä on kuitenkin erittäin huolissaan nykyisen konserttitalon kunnosta ja siellä työskentelevien terveydestä ja turvallisuudesta. Siksi konserttitalolle tulisikin löytää nopeasti väistötilat siihen saakka, että uudet tilat saadaan käyttöön.

Valtuustoryhmä katsoo, että musiikkitalo-investoinnin kohdalla tulisi tehdä uudestaan kokonaisharkinta siitä, mikä on niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin järkevin vaihtoehto vallitsevassa tilanteessa, jossa tulevaisuuden talouden kuva on sumuisa. Myös vanhan konserttitalon peruskorjaus tulisi arvioida uudelleen mikäli alueen kiinteistökehityshanke osoittautuu toimimattomaksi ratkaisuksi.

Valtuustoryhmä näkee, että mikäli yhä päädytään uudisrakentamisen kannalle, voisi musiikkitalo sijaita Linnanniemessä. Ongelmaksi on aiemmin nähty alueen alkutekijöissään oleva kehittäminen ja sitä myöden aikataulu. Sdp:n valtuustoryhmä kuitenkin katsoo, että Linnanniemeä voisi kehittää osissa ja  nyt tulisikin selvittää, mitkä alueet Linnanniemestä ja millä keinoin voisi siirtää etupainotteisesti kaupungin kehittämiseen ja uuden musiikkitalon rakennuspaikaksi. Samalla sijainti mahdollistaisi yhteistyön tulevan kulttuurikampuksen kanssa.

Sdp:n valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kulttuurikaupunki Turussa toimii myös jatkossa filharmoninen orkesteri ja että samalla uusi musiikkitalo palvelisi laajasti eri toimijoita kulttuurin ja musiikin sektorilla.
 

keskiviikkona, marraskuuta 18, 2020

Puheeni valtuustossa vuoden 2021 talousarviosta

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

 

SDP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun ja haluaa kiittää erityisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajaa, joka veti neuvottelut tuloksekkaasti maaliin, mutta myös kanssavaltuutettuja ja ryhmäpuheenjohtajia kiintoisista ja monipolvisista keskusteluista ja rakentavasta otteesta.

 

Elämme todella haastavassa tilanteessa ja me sosialidemokraatit olemme huolissamme paitsi Turun taloudesta niin ennen kaikkea kuntalaisten hyvinvoinnista. Meille panostukset kuntalaisten hyvinvointiin merkitsevät panostuksia koko Turun hyvinvointiin ja siihen, millaista tulevaisuutta täällä rakennamme.

 

Me sosialidemokraatit pidimme tärkeänä, että budjetissa on nyt selkeä panostus matalankynnyksen mielenterveyspalveluihin. Ymmärrämme hyvin, että reilun miljoonan euron panostus ei vielä ole riittävä korjaamaan sitä mielenterveys- ja päihdepalvelujen vajetta, joka kaupungissa on, saati että sillä pystyttäisiin korjaamaan sitä inhimillistä hätää, joka näkyy lastensuojelussa, työpaikoilla, perheissä ja vanhuspalveluissa, hätää, joka johtuu riittämättömistä matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluista. Tällä panostuksella saamme toivottavasti käynnistettyä jotain merkittävää ja ennen kaikkea vaikuttavaa. Olen iloinen, että neuvotteluissa kaikki näkivät nämä panostukset mielenterveystyöhön tärkeänä ja uskon, että kun seuraamme tilannetta puolivuosittain ja reagoimme tarpeeseen, niin saamme myös muutosta aikaan.

 

Lisäksi ymmärrys välimuotoisten asumispalveluiden tarpeesta ja lapsiperheiden hyvinvoinnista ovat asioita, jotka saivat nyt tässä talousarviossa huomiota ja ihan tarpeesta.

 

Arvoisat valtuutetut,

 

Sivistystoimialan osalta sosialidemokraattien ryhmä näkee, että rakenteelliset uudistukset vapauttavat resurssia opetustyöhön ja kun pystyimme neuvotteluissa vielä hieman vähentämään säästötavoitetta niin pystymme turvaamaan laadukkaat kasvatus- ja opetuspalvelut. Toisaalta jo nyt pitää huomioida, että ensi vuonna lainsäädäntö tulee merkittävästi uudistamaan sivistyspalveluita maksuttoman toisen asteen ja varhaiskasvatuksen maksuvapautusten myötä ja nämä tulee käsitellä erikseen keväällä kun todelliset kustannukset ovat tiedossa.

 

Merkittävänä kirjauksena ryhmä näkee myös alueellisten koulu- ja päiväkotiverkkojen selvityksen. Tällä hetkellä useat kouluistamme ovat erittäin huonossa kunnossa, monia on jo jouduttu yllättäen sulkemaan ja samalla olemme menettäneet alueellisia liikuntatiloja. Meiltä puuttuu kokonaisnäkemys niin koulujen ja päiväkotien kunnosta, mutta myös siitä, että mitä ja minne tarvitsemme. Missä tulevaisuudessa kasvamme ja miten alueen koulu- ja päiväkoti, mutta toisaalta myös liikuntatarpeet katetaan. Toivottavasti tämän selvityksen kautta pääsemme myös eteenpäin Lausteen koulun jatkosta ja Skanssin näkymistä, jotta alueella asuvilla olisi parempi näkyvyys oman lähiönsä palveluihin.

 

Tähän kokonaisnäkemyksen syntymiseen myös auttaa vapaa-aikatoimialalle tehty kirjaus verkkoselvityksistä niin liikunta- kuin taide- ja kulttuuripuolelle ja toisaalta se, että emme edelleenkään lähde perimään lasten ja nuorten liikunnasta maksuja vaan teemme ensin selvityksen kokonaisuudesta. Toki toivomme, ettemme tulevaisuudessakaan joudu perimään maksuja lapsilta ja nuorilta vaan pystymme takaamaan kaikille mahdollisuuden liikkua ja nauttia liikunnan ilosta.

 

Erityisellä ilolla ryhmämme tervehtii myös sitä, että joukkoliikenne saatellaan nyt koronan yli ilman, että joudumme tekemään merkittäviä leikkauksia palvelutasoihin. Ylipäänsä panostukset kestäviin kulkumuotoihin eli joukkoliikenteen lisäksi kaupunkipyöriin ovat asioita, joita viedään nyt tällä talousarviolla eteenpäin.

 

Toisaalta ryhmämme on huolissaan puistoon rakennettavasta uudesta musiikkitalosta, joka tulee viemään jokirannasta paitsi vehreän puiston niin myös rikkomaan teatterin, virastotalon ja Wäinö Aaltosen museon kokonaisuuden ja olisimmekin toivoneet, että tähän tehtäviä panostuksia olisi vielä pystytty uudelleen arvioimaan tässäkin yhteydessä. Näin ei kuitenkaan ollut, mutta varmasti tämä aihe tulee herättämään vielä monta keskustelua tässäkin salissa.

 

SDP:n valtuustoryhmä on erittäin tyytyväinen nyt saavutettuun sopuun. Meidän näkemyksen mukaan nyt ei olisi ollut se hetki, jolloin veroja olisi lähdetty korottamaan. Toivomme, että näemme koronan yli ja kaupunki pääsee kiinni rakenteellisiin uudistuksiin. Ymmärrämme, että panostukset mielenterveyspalveluihin tai tuntikehykseen olisi ollut helppo rahoittaa veronkorotuksen kanssa, mutta meidän näkemyksen mukaan ensin pitää itse pyrkiä muuttamaan toimintatapoja ja -rakenteita ja erityisesti tilanteessa, jossa on paljon lomautuksia ja irtisanomisia, henkilökohtaista hätää, niin ryhmä ei tue kunnallisveron korotuksia. Meidän ryhmä toivoo näkevänsä, että sopeuttamisohjelma alkaa oikeasti tuottamaan tuloksia ja kaupungin toimintamenokehitys saadaan kuriin ilman, että palvelut siitä kärsivät.

 

Sen sijaan ryhmämme on tyytyväinen, että myös kaupunginjohtajan toimialalta pyritään edelleen löytämään säästöjä ja että pääsemme toivottavasti myös tekemään poliittista valintaa sen suhteen, että miten rahat siellä kohdennetaan. Aivan kuten on jouduttu tekemään monessa lautakunnassa.

 

Arvoisat valtuutetut,

 

Tämä budjetti katsoo tulevaisuuteen ja siinä on ryhmämme näkemyksen mukaan huomattu ne kipupisteet, joita kaupungissa nyt erityisesti on. Tämä kaupunki tarvitsee kokonaisvaltaista tarkastelua palveluihin, palveluverkkoihin ja kuntalaisten tarpeisiin kaikilla toimialoilla. Tätä työtä on nyt aloitettu ja toivottavasti jatketaan, jotta paitsi palvelut ovat oikeanaikaisia ja vaikuttavia niin myös sellaisia, jotka lisäävät sekä vetovoimaa että pitovoimaa Turun kaupunkiin.

 

Hyvät valtuutetut,

 

Kiinalainen sanonta kuuluu, että:

”Jos haluat tuntea menneen, katso nykyisiä olosuhteitasi. Jos haluat tuntea tulevaisuuden, katso nykyisiä tekojasi.”

 

Eiköhän me näillä ajatuksilla, hyvät valtuutetut, taas päästä vuoteen 2021.

 

 

torstaina, marraskuuta 12, 2020

SDP ajaa rakenteellisia uudistuksia ennen tuloveronkorotuksia

Turun SDP:n valtuustoryhmä haluaa turvata palvelut nykytasoisena ja kaupunginjohtajan esitys näyttää ne kohtuullisen hyvin turvaavan ilman tuloveron korotusta. Pitkällä juoksulla alijäämäisiin talousarvioihin täytyy löytyä ratkaisu rakenteellisista uudistuksista ja niiden tilanteesta ja tehoamisesta SDP on vaatinut Selkeää ja seikkaperäistä selvitystä kaupungin johdolta. 

Ennen kuin rakenteellisten uudistusten teho on tiedossa, SDP ei pidä tuloveron korotusta järkevänä, etenkään kun mitään toimintoa ei tällä talousarvioesityksessä olla lakkauttamassa tai henkilökuntaa irtisanomassa. Kiinnostus rakenteellisten uudistusten tekemiseen monesti kärsii, jos rahaa tulee muuta kautta.

Koronakriisin kurimuksessa kaikki toimet, mitkä heikentävät tavallisten turkulaisten ostovoimaa, heikentävät ihmisten henkilökohtaisen talouden ohella myös yleistä taloustilannetta.

keskiviikkona, lokakuuta 14, 2020

Kokoomuksen Orpo syyttää muita puolueen omista epäonnistumisista

 Raision kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Janne Laulumaa ja Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ovat keskustelleen Turun SDP:hen liittyen Turun Sanomien mielipidepalstalla, joten varmaan on syytä kantaa kortensa kekoon tähän keskusteluun. 

Olisi niin paljon sanottavaa, mutta tyydyn oikaisemaan pari Orpon esittämää virhettä. Rakennusvalvonnan puutteet on syytä saada kuntoon – siitä ei ole kahta kysymystä. Siksi SDP:n valtuustoryhmä esitti pari vuotta sitten kahdessa eri valtuuston budjetissa, että rakennusvalvonnan palvelun parantamiseksi on palkattava lisähenkilöstöä. 

Koko ongelmahan lähti muutaman vuoden takaisesta Kokoomuksen henkilötyövuosi (htv) politiikasta, eli uusia henkilöitä ei saanut palkata pois lähteneiden tilalle. Ei, vaikka kysymyksessä olisi ollut lakisääteinen palvelu tai kuten tässä tapauksessa – palvelu joka maksaa itsensä korkojen kera takaisin. Kun asiaan herättiin, olikin nousukausi, eikä palkattavia ihmisiä enää ollut vapailla markkinoilla. Työnjohdollisiin epäonnistumisiin en viitsi julkisuudessa mennä, mutta SDP:n valtuustoryhmällä ei niihin ollut osaa eikä arpaa. 

Aivan vastaava htv-epäonnistuminen nähtiin kaavoituspuolella. Edelleen jonossa on hyviä hankkeita, jotka odottavat kaavaprosessien valmistumista ja niistä saatavat tulot ovat jääneet tulematta kaupungille.

Toinen Orpon väite liittyi sopimuspolitiikasta lipeämiseen. Muistutan, että SDP esitti tämän kauden alussa moneen otteeseen talousohjelman laatimista. Kokoomuksen edustaja sen sijaan toi valtavan pitkän listan investointeja ja sanoi, että näihin pitää sitoutua. Kun kehtasimme kyseenalaistaa näiden kaikkien taloudellisen realismin, neuvottelut jäivät siihen. Se ei vastaa käsitystämme sopimisesta tai neuvottelemisesta. 

Mutta kun nyt Kokoomuksen puheenjohtaja opettaa muita sopimusten tärkeydestä, en voi olla kysymättä, koska Kokoomus aikoo noudattaa vaatimaansa sopimusta pormestariehdokkaiden nimeämisestä hyvissä ajoin? SDP, Keskusta ja Vihreät ovat toimineet sovitulla tavalla nimenneet omat ehdokkaansa.

maanantaina, lokakuuta 12, 2020

Turun neuvolapalvelut saatava kuntoon heti

 

Turun sdp:n valtuustoryhmä on huolissaan Turun neuvolapalveluiden alasajosta kevään koronakriisissä ja hitaasta palautumisesta normaalitilaan. 

Lasten neuvolatarkastukset peruttiin keväällä ensin kaikilta yli puolivuotiailta lapsilta ja kesälläkin vielä yli 1,5 -vuotiailta. Syksystä alkaen ruuhkaa on purettu, mutta esimerkiksi 2-vuotiaiden kohdalla etäryhmäneuvola korvaa perinteisen neuvolatapaamisen ja 5-vuotiaiden neuvolatarkastus hoidetaan puhelinsoitolla lapsen vanhemman kanssa, mikäli vanhempi katsoo ettei hänellä ole huolia lapsen kehityksen suhteen.

- Turku rikkoo tilanteessa räikeästi THL:n koronatilanteen vuoksi antamaa ohjeistusta, jonka mukaan epidemiatilanteessakaan perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ei voida heikentää, eikä niiden viivästyminen saa vaarantaa kenenkään arjessa selviytymistä ja turvallisuutta, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo. - Nyt jää vanhemman omalle vastuulle arvioida perheensä tilanne ja avun tarve ja erityisesti varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevien lasten tilannetta ei nyt seuraa kukaan, Elo jatkaa.

Sdp:n valtuustoryhmä on huolissaan, että samalla kun koronatilanteen vuoksi perheiden ja lasten tuen tarve kasvaa, heikennetään juuri sitä ennaltaehkäisevää palvelua joka perinteisesti on toiminut hyvin ja jota perheet arvostavat.

- On suuri vaara, että monet sairaudet, varhaiset oireet tai ongelmat perheissä jäävät nyt huomaamatta ja myöhemmin tästä maksettava hinta on suuri, toteaa valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo. –Ymmärrämme, että resurssit on tiukassa ja osaavaa henkilökuntaa on löydyttävä koronatilanteen hoitoon, mutta nyt tämä maksatetaan pienillä lapsilla ja lopputulos huolestuttaa, jatkaa Koivusalo.

Sdp:n valtuustoryhmä edellyttää, että Turun neuvolapalvelujen resursseja lisätään välittömästi siten että kaikki neuvolapalvelut tarjotaan oikea-aikaisina ja normaalin laajuisina. Lisäksi ryhmä edellyttää, että korona-tilanteen mahdollinen paheneminen uudelleen ei saa vaikuttaa Turussa neuvolapalveluiden laatuun.

torstaina, toukokuuta 14, 2020

Piia Elo luopuu sairaanhoitopiirin puheenjohtajuudesta


 Turkulainen Piia Elo luopuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajuudesta. Hän on toiminut tehtävässä vuodesta 2013 lähtien, mutta nyt ajankäytön haasteet vaativat häntä luopumaan tehtävästä.

- Sairaanhoitopiirin puheenjohtajuus on ollut näköalapaikka julkiseen terveydenhuoltoon, sote-uudistukseen ja maakunnalliseen yhteistoimintaan. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla mukana kehittämässä yhteiskunnan tukipilaria ammattilaisten kanssa, toteaa Elo.

SDP:n kaupunginvaltuutettu toimii myös valtuustoryhmänsä puheenjohtajana ja hänet valittiin Turun kaupunginhallituksen jäseneksi kesällä 2019.

- Ottaessani vastaan kaupunginhallituksen paikan olin opintovapaalla päivätyöstäni Turun ammatti-instituutissa ja aika riitti kaikkien vastuullisten luottamustoimien hoitamiseen. Nyt kun olen palannut työhön niin joudun jostain tehtävistä luopumaan, Elo selvittää tilannettaan.

- Seitsemän vuotta tässä tehtävässä on pitkä aika ja olen saanut olla muun muassa muuttamassa maakunnan sairaalaverkon yhdeksi Tyksin sairaalaksi, saanut olla päättämässä uuden Majakka-sairaalan rakentamisesta ja psykiatrian fuusiosta Turun kanssa sekä luovuttanut Paimion sairaalan säätiölle sekä osallistunut lukemattomiin sote-uudistusneuvotteluihin.

- Se harmittaa, että emme ole edelleenkään saaneet päätöstä uuden psykiatrisen sairaalan rakentamisesta, mutta uskon, että se tulee pian päätettäväksi, sillä suunnitelmat ovat jo pitkällä ja tarve on akuutti, maalaa Elo tulevia päätöksiä.

Turun SDP:n hallitus käsittelee Elon seuraajaa kokouksessaan torstaina 14.5.2020 ja sairaanhoitopiirin valtuusto valitsee uuden puheenjohtajan kokouksessaan 9.6.2020

tiistaina, huhtikuuta 14, 2020

Elo ja Koivusalo: Skanssin monitoimitalon ja Lausteen kouluhankkeen valmistelu epäonnistunut

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo ja kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo hämmästelevät virkamiesten tekemää esitystä Lausteen koulun lakkauttamisesta ja kaikkien alueen palvelujen keskittämisestä Skanssin monitoimitaloon.
 
Viime marraskuussa lausuntokierroksella ollut esitys palautettiin uudelleen valmisteluun sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa että kaupunkiympäristölautakunnassa ja nyt se tuotiin uudelleen käsittelyyn täysin samanlaisena, hämmästelee Koivusalo.
Erityistä huolta valtuutetut kantavat pienten koululaisten koulumatkan pituudesta ja siitä, että esitys on täysin asuinalueiden tasapainoisten kehittämistavoitteiden vastainen.

Kaikkien palvelujen pois vieminen Lausteen kaltaiselta alueelta ei torju segregaatiota vaan ennemmin kurjistaa sen tilannetta, toteaa Elo. Kuka haluaa lähiöön, jossa ei ole kuin kuihtunut keskusaukio eikä lainkaan palveluja?

Kaupunginjohtajan tekemässä esityksessä monitoimitalo olisi syrjässä niin asutuksesta kuin kulkuyhteyksistäkin. Elon ja Koivusalon mielestä monitoimitalon siirtäminen keskeisemmälle paikalle olisi kaikkien etu, jotta se palvelisi niin Lausteen kuin Vasaramäen suunnan asukkaita.

Valtuutetut peräänkuuluttavat samalla pienemmille koululaisille omaa yksikköä Lausteelle, jossa toimisi myös perhetupa, päiväkoti, esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Muut toiminnot voisivat sijaita Skanssin puolella, mutta silloinkin niiden pitäisi olla helpommin saavutettavissa kuin nyt esityksessä.

Elo ja Koivusalo katsovat, että nyt on hukattu aikaa saman esityksen tekemisessä monta kuukautta ja samanaikaisesti Vasaramäen yläkoulun ratkaisu ei ole myöskään edennyt. Nyt koulu toimii huonokuntoisissa tiloissa ja myös sille olisi syytä tehdä pikaisesti joko remontti- tai väistösuunnitelma.

SDP:n valtuustoryhmä käsitteli asiaa maanantaina ja vaatii virkamiehiltä pikaisesti vastuullista esitystä, jolla turvataan Lausteen palvelut ja huolehditaan Vasaramäen yläkoulun oppilaiden turvallisuudesta.