keskiviikkona, syyskuuta 05, 2012

Selvityspyyntö talouspalvelukeskuksesta

Yhdessä Toni Eklundin kanssa kaupunginhallituksessa jättämäni selvityspyyntö talouspalvelukeskuksen hyödyistä 30.4.2012

Turun kaupunki keskitti muutama vuosi sitten talouspalvelunsa hallintokunnilta talouspalvelukeskukselle. Yleisen näkemyksen mukaan menettely on lisännyt ko. palveluiden kustannuksia ja vaikuttanut hallintokuntien saamien palvelujen laatuun heikentävästi.
Pyydämme selvitystä talouspalvelukeskuksen tähän asti aiheuttamista toiminnallisista hyödyistä, sekä siitä, miten se on vaikuttanut kyseisten palvelujen kustannuksiin. Tässä yhteydessä tarvitaan vertailu aikaisempien kustannusten ja nykyisten välillä. Selvitykseen tulee sisältyä myös keskittämisestä aiheutuneet ongelmat ja pohdinta siitä, vastasiko keskittäminen sille asetettuihin vaatimuksiin.Ei kommentteja: