keskiviikkona, syyskuuta 05, 2012

Selvityspyyntö talouspalvelukeskuksesta

Yhdessä Toni Eklundin kanssa kaupunginhallituksessa jättämäni selvityspyyntö talouspalvelukeskuksen hyödyistä 30.4.2012

Turun kaupunki keskitti muutama vuosi sitten talouspalvelunsa hallintokunnilta talouspalvelukeskukselle. Yleisen näkemyksen mukaan menettely on lisännyt ko. palveluiden kustannuksia ja vaikuttanut hallintokuntien saamien palvelujen laatuun heikentävästi.
Pyydämme selvitystä talouspalvelukeskuksen tähän asti aiheuttamista toiminnallisista hyödyistä, sekä siitä, miten se on vaikuttanut kyseisten palvelujen kustannuksiin. Tässä yhteydessä tarvitaan vertailu aikaisempien kustannusten ja nykyisten välillä. Selvitykseen tulee sisältyä myös keskittämisestä aiheutuneet ongelmat ja pohdinta siitä, vastasiko keskittäminen sille asetettuihin vaatimuksiin.tiistaina, syyskuuta 04, 2012

Aloite päivähoidon tuntiveloitteisuudesta    


Turun kaupunginvaltuustolleValtuustoaloite siirtymisestä tuntiveloitteiseen todelliseen käyttöön pohjautuvaan päivähoitomaksukäytäntöön

Turun kaupungin tulisi kannustaa työn ja perheen yhteensovittamiseen, panostaa lapsiperheiden hyvinvointiin ja työelämän tasa-arvoon. Päivähoitomaksut muodostavat monelle perheelle kannustinloukon, jossa osa-aikaista tai tilapäistä työtä ei kannata ottaa vastaan päivähoitomaksujen liian vähäisten porrastusten takia. Työtilanteet saattavat muuttua viikoittain tai kuukausittain ja päivähoidon tulisi näissä kaikissa tilanteissa pystyä vastaamaan kunkin perheen tarpeisiin. Päivähoitomaksut eivät nykyisellään myöskään kannusta osittaisen hoitovapaan käyttöön.

Edellä olevaan viitaten pyydämme selvittämään mahdollisuuden siirtyä tuntiveloitteiseen päivähoitomaksuun Turussa siten, että kukin perhe maksaisi vain tarvitsemastaan päivähoitoajasta.

Samalla pyydämme tarkastelua päivähoitomaksujenmääräytymiseen vaikuttavien tulorajojen oikeudenmukaisuudesta.


Turussa 3.9.2012