torstaina, marraskuuta 15, 2012

Lasten päivähoito-oikeutta on kehitettävä, ei rajoitettava

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta esitti subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista vedoten tiukkaan taloustilanteeseen. Esitys ei ole kannatettava, eikä missään määrin sosialidemokraattisen puolueen linjan mukainen valtakunnallisesti tai kuntatasolla.

Päivähoito-oikeutta pidetään yhtenä merkittävimmistä hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksista. Sillä pystytään tasaamaan lasten hyvinvointieroja, tukemaan perheitä, tekemään lastensuojelutyötä ja edistämään muutenkin lasten varhaiskasvatusta. Kyse on ennen kaikkea lapsen edusta ja oikeudesta.

Jokainen perhe on erilainen. Yhdessä työttömyys rasittaa, toisessa pätkätyöt aiheuttavat paineita lasten hoidon järjestämiselle. Vauvan valvottaminen saa toisen vanhemman väsähtämään toisen tehdessä pitkiä työpäiviä ja monia muita haasteita kohdataan kodeissa joka ikinen päivä. Perheillä ei välttämättä ole enää entisenlaisia sukulaisten ja ystävien turvaverkkoa, joka auttaisi, kun omat voimat eivät enää riitä. Päivähoito tuo syyllistämättä helpotusta monen perheen arkeen ja ennaltaehkäisee pahemmilta ongelmilta.

Päivähoito-oikeuden rajoittamisen sijaan tulisi puhua sen kehittämisestä, avoimesta varhaiskasvatuksesta ja esimerkiksi päivähoitomaksujen tuntiveloituksesta (todelliseen käyttöön perustuva taksa, josta puolueella on myös linjaus olemassa). Unohtaa ei sovi myöskään muita tapoja tukea pienten lasten perheitä, kuten kotiapua.

Sen sijaan, että Turussa olisi kannustettu käyttämään osa-aikaista hoitoa, sille annettiin keppiä nostamalla maksuja suhteellisesti. Samalla annettiin keppiä niille pienten lasten perheille, jotka yrittävät paremmin yhdistää perheen ja työelämän, parantaa omaa jaksamistaan ja toisaalta pysyä mukana työelämässä. Tämä ei ollut hallitusohjelman joustavamman päivähoidon tavoitteiden mukaista.

Päivähoito-oikeudelle pitää antaa se arvo, joka on aikanaan ymmärretty ja jonka takia sitä on pidetty yhtenä hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarina. Nyt liikutaan vaarallisilla vesillä, jos aletaan taloudellisin perustein rajoittaa perusoikeuksia. Kaikkea ei voi, eikä tule uhrata talouden nimissä.

Heli Paasio, kansanedustaja, Turku

Piia Elo, kaupunginvaltuutettu, Turku

tiistaina, lokakuuta 30, 2012

Kiitos!

Kiitos kaikille niille 536:lle turkulaiselle, jotka luottivat minuun. Työ valtuustossa jatkuu tällä vahvalla mandaatilla.

tiistaina, lokakuuta 02, 2012

Arjesta

Tällaisen päivän jälkeen ei kyllä yhtään jaksa lukea tällaisia juttuja: Lapsen sairastumisella huijataan vapaita.

Itse tulin eilen kaupunginvaltuuston kokouksesta kotiin klo 23.30 (koska tekniikka petti ja kokous venähti) tehtyäni ennen kokousta täyden työpäivän. Yö menikin sitten erittäin itkuisissa merkeissä, kun kuopus huusi kipeätä kurkkuaan ja vaati saada nukkua sylissä. No, aamulla tiukan sananvaihdon jälkeen minä päädyin jäämään kotiin sairaan lapsen kanssa ja kiittelin, että ainakaan vielä en sen takia menetä vielä palkkaanikin, kuten eräs puolue esittää.

Sain käytyä lapsen kanssa lääkärissä jo aamupäivällä ja vaihdoimme miehen kanssa vahtivuoroja keskellä päivää. Meillä tehdään vaihtoja ja joustoja, sumplitaan ja väännetään, etteivät työt kasaantuisi eli vaihdamme puolilta päivin mieheni kanssa hoitovuoroja (hänellä onneksi ammatinvalinnasta johtuen lyhyet työpäivät). Voisin kuvitella, että myös muissa lapsiperheissä lasten sairaspäivät venyttävät pinnaa ja järjestelytaitoja.

Jotenkin tuntuu vaikealta uskoa, että lapsiperheet järjestelmällisesti huijaisivat itselleen lomapäiviä väittämällä lapsen sairastuneen. Niitäkin tapauksia varmasti on, mutta uskon suurimman osan pienten lasten perheistä kamppailevan enemmänkin sen kanssa, ettei vaan taas joutuisi olemaan pois töistä sairaan lapsen takia.

Monen lapsen äiti haluaa osallistua yhteiskuntaan, mennä töihin ja olla osa työmarkkinoita, olla iloinen veronmaksaja. Siihen päälle ei varmasti kukaan kaipaa jatkuvaa syyllistämistä lasten sairasteluista ja epäilyksiä poissaolojen todellisista syistä, saati menettää vielä palkkaakin siltä ajalta. On ihan riittävän rankkaa valvoa monta yötä putkeen ja silti yrittää saada töissäkin jotain aikaiseksi.

Pieni pyyntö onkin, että ei kaadeta enää enempää nuorten naisten niskaan. Ollapa riittävän hyvä äiti, tehdäpä hyvin työnsä, ollapa auvoinen emäntä, osallistuapa yhteisten asioiden edistämiseen. Eikö siinä ole riittävästi? Ja vähempikin riittää.

keskiviikkona, syyskuuta 05, 2012

Selvityspyyntö talouspalvelukeskuksesta

Yhdessä Toni Eklundin kanssa kaupunginhallituksessa jättämäni selvityspyyntö talouspalvelukeskuksen hyödyistä 30.4.2012

Turun kaupunki keskitti muutama vuosi sitten talouspalvelunsa hallintokunnilta talouspalvelukeskukselle. Yleisen näkemyksen mukaan menettely on lisännyt ko. palveluiden kustannuksia ja vaikuttanut hallintokuntien saamien palvelujen laatuun heikentävästi.
Pyydämme selvitystä talouspalvelukeskuksen tähän asti aiheuttamista toiminnallisista hyödyistä, sekä siitä, miten se on vaikuttanut kyseisten palvelujen kustannuksiin. Tässä yhteydessä tarvitaan vertailu aikaisempien kustannusten ja nykyisten välillä. Selvitykseen tulee sisältyä myös keskittämisestä aiheutuneet ongelmat ja pohdinta siitä, vastasiko keskittäminen sille asetettuihin vaatimuksiin.tiistaina, syyskuuta 04, 2012

Aloite päivähoidon tuntiveloitteisuudesta    


Turun kaupunginvaltuustolleValtuustoaloite siirtymisestä tuntiveloitteiseen todelliseen käyttöön pohjautuvaan päivähoitomaksukäytäntöön

Turun kaupungin tulisi kannustaa työn ja perheen yhteensovittamiseen, panostaa lapsiperheiden hyvinvointiin ja työelämän tasa-arvoon. Päivähoitomaksut muodostavat monelle perheelle kannustinloukon, jossa osa-aikaista tai tilapäistä työtä ei kannata ottaa vastaan päivähoitomaksujen liian vähäisten porrastusten takia. Työtilanteet saattavat muuttua viikoittain tai kuukausittain ja päivähoidon tulisi näissä kaikissa tilanteissa pystyä vastaamaan kunkin perheen tarpeisiin. Päivähoitomaksut eivät nykyisellään myöskään kannusta osittaisen hoitovapaan käyttöön.

Edellä olevaan viitaten pyydämme selvittämään mahdollisuuden siirtyä tuntiveloitteiseen päivähoitomaksuun Turussa siten, että kukin perhe maksaisi vain tarvitsemastaan päivähoitoajasta.

Samalla pyydämme tarkastelua päivähoitomaksujenmääräytymiseen vaikuttavien tulorajojen oikeudenmukaisuudesta.


Turussa 3.9.2012
keskiviikkona, helmikuuta 01, 2012

Selvityspyyntö Turun kaupungin työvoimapolitiikasta

Jätimme 30.1.2012 Toni Eklundin ja Kjell Lundahnin kanssa kaupunginhallituksessa selvityspyynnön työllistämistoimista Turun kaupungissa:

Kuntalehden 1/2012 tietojen mukaan Turun kaupungin työllistämistoiminta ei ole niin aktiivista, kuin esimerkiksi Joensuulla. Kun Joensuun aktivointiaste on 46,2%, Turussa se on vain 24,4%. Keskimääräinen aktivointiaste suurten kaupunkien joukossa oli 29,3 %. Huonoimmalla kaupungilla Tampereella aste on vain 16,6%.

Lehden tietojen mukaan passiiviset kunnat joutuvat maksamaan heikosta työllistämisestään valtiolle, kun taas aktiivisia palkitaan. Yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset kansantaloudelle ovat 700.000 euroa ja pitkäaikaistyöttömyys lisää lukua 400.000 euroa. Inhimillisen kärsimyksen määrää on mahdoton arvioida rahassa.

Yksi työtön maksaa Pekka Tiaisen mukaan yhteiskunnalle 18.000 euroa vuodessa verrattuna siihen, että tämä olisi töissä. Kaupungit maksavat valtiolle heikon työllistämistoimintansa takia satoja miljoonia valtionosuuksia takaisin.

Pyydämme ensi tilassa selvitystä siitä, mikä on työllistämistoiminnan tilanne Turussa, minkä verran rahaa menee hukkaan työllistämisasteen johdosta ja mitä asialle on tehtävissä.