tiistaina, kesäkuuta 19, 2007

Mitä sataman tulee suojella - ja miltä?

Lauantaisessa (16.6.) Turun Sanomissa oli uutisoitu, kuinka Turun junalauttasatamaa uhkaillaan melun takia. Satamasta kantautuva melu yltää jo hiljaisen keskustelun tasolle ja siten häiritsee Ruissalon asukkeja, lintuja ja muutamaa ihmistä. Nyt Lounais-Suomen Ympäristökeskus on päättänyt, että on aika suojella näitä asukkeja ja vaatia hiljaisuutta, toisin sanoen vaatia toiminnan lopettamista. Näin suojeltaisiin näitä muutamaa lintua ja ihmistä.

Mutta entä ilmastoa, muuta ympäristöä, otsonikerrosta ja meitä kaikkia muita ihmisiä? Kuka meitä suojelee, kun entistä enemmän tavaraa siirtyy raiteilta kumipyörille? Junalauttaliikenne on yksi ympäristön kannalta kestävimmistä ratkaisuista, joita Suomessa on tehty. Ongelma vain on ollut, että Helsingissä tätä kestävän kehityksen oivallista esimerkkiä ei olla otettu todesta.

Toijala-radan akselipaino ei ole edelleenkään tarvittavalla tasolla ja raideliikennettä tavarankuljetuksessa ei ole pystytty kaikessa mahdollisuudessaan käyttämään. Panostuksia Helsinki-Pietari -radalle ollaan juuri tekemässä, mutta todellinen ratkaisu myös rajan rekkajonoihin olisi Turku-Pietari -välin kehittäminen siten, että junalauttasatamasta voitaisiin ottaa kaikki irti. Kestävää kehitystä olisi se, että tällä hetkellä Suomen kautta Venäjälle vietävistä yli puolesta miljoonasta autosta lähes kaikki kulkisivat raiteilla, eikä vain murto-osa, kuten tällä hetkellä.

Maailman kehitystä meidän ei kannata, emmekä edes voi, pysäyttää. Sen sijaan me voimme vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka tuota kehitystä jatketaan. Ja tässä on Turulla avaimet taskussaan, Turulla on Suomen ainoa junalauttasatama ja mahdollisuus ratkaisevasti vaikuttaa hiilidioksipäästöihin, teiden turvallisuuteen ja jopa Itämeren puhtauteen, sillä Suomen satamissa ympäristöarvot ovat kunniassa.

On taas aika nähdä metsä puilta ja panostaa todellisten ympäristövaikutusten arviointiin.

Julkaistu Turun Sanomissa 19.6.2007

Ei kommentteja: